Startujemy od 28 maja 2021!

Ponowne otwarcie Klubu Fitness Plaza Sport w sobotę 6 czerwca o godz. 8:00

Drodzy klienci!

DOBRE WIADOMOŚCI!

Nasz klub fitness Plaza Sport 

HAMMER STRENGTH OFFICIAL TRAINING CENTER

będzie ponownie otwarty od piątku 28 maja 2021 r.

1. Nowe godziny otwarcia siłowni:
Nowe godziny otwarcia:
pon. – pt. 6:00 – 22:00
sob. 8:00 – 16:00
nd. 10:00 – 14:00

Warto rozważyć trening w godzinach mniej „obleganych” zwłaszcza, jeśli klient jest w grupie podwyższonego ryzyka.

2. Wszystkie karnety wejściowe są w dalszym ciągu bezterminowe, więc w dalszym ciągu można zrealizować niewykorzystane wejścia.
Wszystkie karnety wejściowe zakupione po okresie izolacji również będą bezterminowe (do odwołania).

3. Żaden klient nie stracił swojego karnetu OPEN.
Wszystkie karnety terminowe OPEN zostają przedłużone od dnia 28 maja 2021 r. na okres analogiczny jaki przysługiwał w dniu 28 grudnia.
Dotyczy to wszystkich rodzajów karnetów OPEN.

Aktualny Harmonogram zajęć fitness  jest dostępny w zakładce GRAFIK ZAJĘĆ

Na zajęcia nie obowiązują zapisy, ale jeśli ktoś chce zapewnić sobie miejsce na sali – można dokonać rezerwacji pod nr tel. 14 687 63 14.

 

PRZYGOTOWANIE KLUBU DO PRACY W REŻIMIE SANITARNYM:

Z radością informujemy, że zakończyliśmy wszelkie prace mające na celu przygotowanie naszego klubu do ponownego otwarcia po długiej prawie trzymiesięcznej przerwie.
Oczywistą sprawą jest, że klub będzie funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Toteż:
– rozstawienie sprzętów i i maszyn na terenie klubu oraz wydzielenie stref zapewnia zachowanie dystansu między osobami – min. 2m (prosimy zwracać uwagę na poziome oznakowanie podłogi);
– liczba sprayów do dezynfekcji sprzętów została zwiększona pięciokrotnie;
– na terenie całego klubu znajdują się tylko i wyłącznie bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk;
– suszarki do rąk zostały wyłączone z użytku i zastąpione ręcznikami papierowymi (na okres epidemii)
– nasi pracownicy będą wyposażeni w przyłbice / maseczki oraz jednorazowe rękawiczki;
– do użytku oddajemy obydwie szatnie oraz prysznice;
– część szafek w szatni damskiej (co drugi pion) zostało wyłączonych z użytku w celu zapewnienia odpowiedniego dystansu między osobami;
– zmianie uległ sposób rejestracji wejść oraz wydawania kluczyków;
– na terenie klubu obowiązuje limit osób mający zapewnić utrzymanie dystansu pomiędzy klientami.

INFORMUJEMY, ŻE KLUB NASZ JEST OZONOWANY!

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW:
– brak obowiązku noszenia maseczki;
– obowiązek mycia oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do klubu, siłowni i sali fitness oraz po wyjściu z klubu siłowni i sali fitness (to samo dotyczy toalet)
– zachowanie dystansu od innych osób (min. 1,5 – 2 m)
– weryfikacja wejścia – przy wejściu każdorazowo należy uzupełnić krótką ankietę i niezwłocznie po tym zdezynfekować ręce;
– bezpośrednio przy recepcyjnej ladzie może znajdować się tylko jedna osoba;
– pozostałe osoby stoją w kolejce na wyznaczonych miejscach;
– nie wolno przesiadywać w szatniach, ani na terenie recepcji w celach towarzyskich;
– obowiązek dezynfekcji sprzętów oraz uchwytów bezpośrednio po użyciu;
– każdy klient ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi sanitarnymi przy wejściu do klubu;
– klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Przypominamy, że cały obiekt jest monitorowany.

W celu wyjaśniania wszelkich wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą recepcją pod nr tel: 14 687 63 14.

NIE MOŻEMY SIĘ DOCZEKAĆ NASZEGO PONOWNEGO SPOTKANIA!

ZAPRASZAMY NA TRENINGI DO PLAZY SPORT
STARTUJEMY W PIĄTEK 28 MAJ  OD GODZ. 6:00

 

ZAPRASZAMY!